Sattva richt zich met haar ‘Praktijk voor Psychodynamische en Energetische Therapie/(Life)Coaching’ en ‘Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording’ op de procesbegeleiding van volwassen, kinderen en professionals. Individueel met therapie of coaching en groepsgewijs tijdens workshops en cursussen.

Balans, bewustwording en zingeving zijn onderdeel van elke vorm van procesbegeleiding en al ruim 16 jaar kernbegrippen binnen Sattva.
Elk proces doorloopt verschillende fases, waaronder ontdekken, bewustwording, doorvoelen, verwerken (processing), helen, energieherstel, inzicht, transformatie en zingeving. Het is een proces naar een nieuwe balans, bewustwording en zingeving. Naar het weer lekker in je vel zitten. Naar het leven weer aangaan vanuit je eigen innerlijke kracht en in harmonie met jezelf.

Ook voor jou is er een manier en de mogelijkheid te werken aan je eigen ontwikkeling, balans, bewustwording, zingeving en meer, op een wijze die bij je past.
Procesbegeleiding is inzetbaar voor vrijwel alle problemen, klachten en (levens)vragen.
Zo kan aan emotionele, mentale, fysieke en energetische problemen worden gewerkt. Aan problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, traumaverwerking, rouwverwerking, stress- en spanningsklachten, burn-out, zelfvertrouwen, angsten of verdriet. Ook spirituele en zingevingsvraagstukken, lifedesign of persoonlijke ontwikkeling kunnen een reden zijn om een procesbegeleidingstraject aan te gaan.

Op de site vind je ook uitgebreide informatie over de therapie- en coachvormen, behandelmethoden en cursussen en workshops. Er is meer dan voldoende keuze op elk gebied, zowel individueel als groepsgewijs.

Sattva

Sattva is Sanskriet voor ‘Zijn’ en staat voor harmonie, voor het in balans zijn in je zelf.

Persoonlijke groei en bewustwording is gericht op worden wie je werkelijk bent, zodat je kunt gaan leven vanuit je hart en je levensmissie vervullen. Sattva staat in deze context voor de weg er naar toe (het is de weg en het doel).

Om te worden wie je werkelijk bent, is het nodig je bewust te worden van alle aspecten van jezelf en je maskers en overlevingsmechanismen los te laten of om te vormen tot kwaliteiten.
De therapie, (life)coaching, trajecten en cursussen zijn erop gericht dit te bevorderen.
Tijdens therapie wordt dieper gekeken en zonodig ook teruggegaan in het verleden, zodat je in staat bent vanuit je diepste kern zaken aan te pakken en er ook daadwerkelijk iets aan te hebben.