Momenteel is er een sterke ontwikkeling in energie en bewustzijn. Het aantal Kinderen van Nu – ook bekend als ‘nieuwetijdskinderen’ – groeit en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en daarmee bewustwording neemt toe. Dit alles indiceert een bredere en gelijktijdig specifiekere procesbegeleiding van mensen. Van een (basis-)practitioner/procesbegeleider vereist dit te kunnen inspelen op zowel het ‘oude’ rationele denken en geloven, als op het ‘nieuwe’ denken buiten kaders op weg naar een nieuw bewustzijn waarbij alles mogelijk is. Energetische, spirituele en bewustzijnsaspecten spelen hierin een steeds belangrijkere rol.

De missie van de opleidingen van de Cosmic Light Academy is mensen op te leiden tot kwalitatief hoogwaardige (basis-)practitioners en procesbegeleiders die anderen kunnen begeleiden bewuster te leven vanuit hun hart, zodat ze zich vanuit de verbinding met zichzelf verbinden met anderen, de aarde en het universum.
Tijdens de opleidingen doorloop je je eigen proces en leer je processen te begeleiden hoe de eigen kracht te ontdekken, in deze kracht te gaan staan en de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Om van daaruit een bewust, zinvol en gelukkig bestaan te creëren in harmonie met de omgeving. Je leert hiernaast ook energetisch te helen en werken voor de leefomgeving, dieren, de natuur, Moeder Aarde en het grotere geheel (universeel).

Afgestudeerde practitioners en procesbegeleiders staan met (zelf)vertrouwen in het leven en beschikken over brede, aan het vak gerelateerde kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Van hieruit kunnen zij dan ook goed vorm en invulling geven aan hun werkzaamheden. Ze zijn door hun brede kennis en vaardigheden in staat specifiek afgestemde procesbegeleiding te bieden.

Binnen de opleidingen wordt gewerkt met een combinatie van methodieken, technieken en vaardigheden uit de verschillende soorten counseling, coaching, therapieën, energetisch werken en bewustwording die vanuit het perspectief van nieuw bewustzijn zijn aangepast of ontwikkeld en gecombineerd zijn tot één geheel.
De eclectische opleidingen volgen (pro-)actief de voortdurend veranderende samenleving.