Spirituele Transformatiedag ‘Connect – verbinden’

Met regelmaat zijn er speciale spirituele transformatiedagen.
Deze spirituele transformatiedag staat in het teken van ‘Connect – Verbinden’.
Het is een dag die is gekoppeld aan de energie van het moment, waardoor het mogelijk is een (grote) volgende stap te maken in je eigen ontwikkelings- en bewustwordingsproces.

Spirituele Transformatiedag Sattva | Cosmic Light Energy

Deze dag is hét moment om een diepgaande(re) verbinding met jezelf aan te gaan en de verbinding met ‘thuis’ te herstellen of te versterken.
Een bijzondere dag met aardend en verbindend lichaamswerk om goed te landen in je lijf, meditaties/visualisaties om de verbinding met jezelf volledig(er) aan te gaan en de connectie met je ‘thuis’ te maken, te herstellen of te versterken.
Een dag waarin je handreikingen krijgt vanuit de diepste connectie met je ‘Zijn’ en je oorsprong. En natuurlijk ontbreken de kaarten niet.
We ronden af met integratie van al wat je hebt ervaren, zodat je bewuster en in verbinding weer naar huis kunt.

Deelnemen is mogelijk wanneer je:

  • de cursus Cosmic Light Energy™ – Basis hebt gevolgd en/of;
  • hebt deelgenomen aan (één van) de spirituele intensives van Full Circle Instituut en/of;
  • in ieder geval Seichem I&II bij Sattva hebt gevolgd en/of;
  • door het lezen van deze informatie het gevoel hebt dat je aan deze Spirituele Transformatiedag hebt mee te doen; neem dan contact op met Janet Reuvekamp. Zij test dan uit of je kunt deelnemen. Onderschat jezelf niet, veelal kun je meer aan dan je denkt.

De cursusgroep bestaat uit maximaal 7 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.

Momenteel wordt er gewerkt met een beperkter aantal deelnemers en conform de Covid-19 richtlijnen van de overheid.

Binnen de Cosmic Light Academy is bewust gekozen voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

Eén dag van 10.00 – ca. 17.00 uur.

Seizoen 2021 – 2022

  • Op aanvraag

Wijzigingen voorbehouden.
Bij voldoende belangstelling wordt indien mogelijk een extra dag gepland.

Particulieren
Investering in jezelf: € 150,= (incl. een specifiek op jou afgestemde Cosmic Light Energy Combinatiefrequency)

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
op aanvraag

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van de Cosmic Light Academy, w.o. beroepsopleidingen, meesterschapsprogramma’s, jaartrainingen, trajecten, masterclasses, bij-/nascholingen, transformatiedagen, lezingen, leerbegeleiding en supervisie, behandelingen en individuele begeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Cosmic Light Academy’ van toepassing.

Inschrijven