Praktijkbegeleiding & Supervisie

Beroepsverenigingen kunnen aan startende procesbegeleiders, therapeuten en/of coaches een kwaliteitseis stellen inzake praktijkbegeleiding. Vaak betekent dit dat een startende procesbegeleider, therapeut of coach (minder dan twee jaar zelfstandig praktijkvoerend) verplicht zijn een begeleidingstraject te volgen bij een registertherapeut die gecertificeerd praktijkbegeleider is of een therapeut/coach die ruime ervaring heeft.

Het begeleidingstraject bestaat dan meestal uit 4 begeleidingsconsulten per jaar (één maal per kwartaal) gedurende twee jaar (afhankelijk van de beroepsvereniging).

Praktijkbegeleiding

Praktijkbegeleiding kan afhankelijk van de gewenste ondersteuning op de volgende wijzen worden ingevuld:

  • gesprekken / reflectie;
  • oefeningen;
  • casusbehandeling;
  • sparring partnership;
  • sociale ondersteuning, meedenken;
  • coaching;
  • praktische advies t.a.v. concrete onderwerpen.

Uitgangspunt bij praktijkbegeleiding is gelijkwaardigheid tussen de begeleider en de begeleide. Het traject en de werkwijze worden vastgelegd in een Overeenkomst Praktijkbegeleiding.

Janet Reuvekamp van Full Circle Instituut / Sattva is NBVH gecertificeerd Praktijkbegeleider en verzorgt in dit kader begeleidingstrajecten voor basistherapeuten en kandidaat-register-therapeuten van de NBVH en eventuele andere beroepsverenigingen.

Voor praktijkbegeleiding geldt een uurtarief, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. De therapeut/coach geeft bij het maken van de afspraak aan hoeveel tijd hij of zij wil reserveren.

Supervisie

Ook als er geen eis ligt van een beroepsvereniging kan het raadzaam zijn een praktijkbegeleidingstraject te volgen in de vorm van supervisie. Dit maakt het voor jou als procesbegeleider, therapeut of coach mogelijk je vragen over bijvoorbeeld praktijkvoering, promotie van je praktijk, cliëntcasussen en eigen ervaringen opgedaan in je praktijk, te bespreken met en te spiegelen aan een ervaren procesbegeleider.

Voor supervisie geldt een uurtarief, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. De therapeut/coach geeft bij het maken van de afspraak aan hoeveel tijd hij of zij wil reserveren.

Investering

De investering voor praktijkbegeleiding/supervisie bedraagt € 95,= per uur.