Cursussen Cosmic Light Energy™:

Het nieuwe helen en werken met energie en bewustwording

Cosmic Light Energy™ is een ‘nieuwetijdsenergie’ die past bij de ontwikkelingen waar wij en de Aarde op dit moment doorheen gaan. Een energetische methode die op verschillende manieren kan worden gebruikt voor heling, bescherming, bewustzijnsontwikkeling en transformatieprocessen van personen, situaties en bijvoorbeeld de natuur.
Naast het werken met de verschillende elementen wordt ook gewerkt vanuit ether, het vrouwelijke en mannelijke aspect en de onvoorwaardelijke liefdesenergie.
Cosmic Light Energy™ is een energie die alleen vanuit onvoorwaardelijke liefde kan worden neergezet.

Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij bewustwording, intenties en het werken met velden een belangrijk onderdeel vormen.

De Cursussen Cosmic Light Energy™ zijn elkaar opvolgende energetische cursussen, waarbij je zelf bepaalt tot hoever je jezelf wilt bekwamen in het helen en werken met energie en bewustwording. In alle cursussen speelt naast het energetische werk je bewustzijnsontwikkeling een belangrijke rol. Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij intenties en het werken met velden belangrijk onderdelen zijn.

De trainingen

Iedereen kan leren werken met Cosmic Light Energy™. Tot de ‘Cursussen Cosmic Light Energy™’ behoren”:

Aanvullend hierop zijn er de Spirituele Transformatiedagen.

Eerst ervaren wat Cosmic Light Energy™ is …

Doe dan mee aan de ‘Recharge Yourself – Healingmedaties’ die elke maand online wordt gegeven.

Wil je juist meer …

Dat kan met de jaartraining ‘Het Cosmic Light Energy™ Traject’, het individuele Meesterschapsprogramma, de beroepsopleidingen ‘Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’, ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner en ‘Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™’ en de verschillende Masterclasses.

Voor het ‘Cosmic Light Energy™ Traject’ zijn er verschillende startmogelijkheden gedurende het jaar.

Met het ‘Energetisch Meesterschapsprogramma’ kun je het gehele jaar door starten.

Voor de beroepsopleidingen vind je meer informatie op:

De trainingen van de Cosmic Light Energy™-serie zijn in de opleidingen verweven. Wanneer je al Cosmic Light Energy™-certificaten hebt behaald is het veelal mogelijk gedeeltelijke vrijstellingen te verkrijgen voor onderdelen van de opleiding. Neem hiervoor contact op met de Janet Reuvekamp van de Cosmic Light Academy.

Ook zijn er verschillende Masterclasses te volgen als extra aanvulling op de Cosmic Light Energy – serie.

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van de Cosmic Light Academy, w.o. beroepsopleidingen, meesterschapsprogramma’s, jaartrainingen, trajecten, masterclasses, bij-/nascholingen, transformatiedagen, lezingen, leerbegeleiding en supervisie, behandelingen en individuele begeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Cosmic Light Academy’ van toepassing.