Inhoud Cosmic Light Energy™ – Verdieping III

Na de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’ is het mogelijk verdiepingscursussen te volgen waarin je je kennis en kunde op het gebied van werken en helen met de Cosmic Light Energy™ kunt verdiepen en uitbreiden.

De verdiepingscursussen zijn telkens drie of vier dagen.

Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • bewustzijnsverhogende oefeningen en meditaties;
 • versnellingsactivatie;
 • werken in de natuur en andere buitenruimten;
 • zielswerk in de natuur;
 • aarden en reinigen binnenruimten;
 • creëeren van een sacred space;
 • helen en werken voor het grotere geheel;
 • Innerlijke Hoger Zelf Piramide;
 • Violette Vuur;
 • reinigen ogen;
 • rewiring;
 • werken met dieren.

De cursusgroep bestaat uit maximaal 10 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.

Momenteel wordt er gewerkt met een beperkter aantal deelnemers en conform de Covid-19 richtlijnen van de overheid.

Binnen de Cosmic Light Academy is bewust gekozen voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

De cursus bestaat uit 3 dagen van 10.00 – ca. 17.00 uur en waarvan waarvan 1 dag deels op locatie.

Programma tot de zomer van 2022

 • op aanvraag

Wijzigingen voorbehouden.
Bij voldoende belangstelling wordt indien mogelijk een extra cursus gepland.

Particulieren
Investering in jezelf: € 500,= incl. BTW
Dis is incl. syllabus en lunch tijdens de locatiedag

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
Op aanvraag.

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van de Cosmic Light Academy, w.o. beroepsopleidingen, meesterschapsprogramma’s, jaartrainingen, trajecten, masterclasses, bij-/nascholingen, transformatiedagen, lezingen, leerbegeleiding en supervisie, behandelingen en individuele begeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Cosmic Light Academy’ van toepassing.

Inschrijven