Leerbegeleiding voor
procesbegeleiders, therapeuten en coaches i.o.

Studenten die een opleiding tot procesbegeleider, therapeut en/of (life- of lichaamsgericht) coach volgen, zijn in het kader van hun opleiding veelal verplicht een leertherapietraject dan wel een leercoachingstraject te volgen bij een ervaren procesbegeleider (therapeut/coach).

Naast het verwerven van theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van procesbegeleiding (therapie/coaching), is de persoonlijke groei en bewustwording van de student van belang voor de wijze waarop en de mate waarin hij of zij later cliënten kan begeleiden. Leerbegeleiding is daarom een belangrijk onderdeel in de scholing tot procesbegeleider, therapeut of coach.

Zowel tijdens de opleiding als tijdens leerbegeleiding is het doorlopen van het eigen proces en de bewustwording van de eigen overlevingsmechanismen van belang. Het leertraject bij een ervaren procesbegeleider is gericht op bewustwording en herkennen van eigen patronen en de persoonlijkheid. Het oplossen van de eigen onderliggende belemmeringen dan wel blokkades en de integratie van denken, voelen en handelen staan hierbij centraal.

Binnen Full Circle Instituut / Cosmic Light Academy zijn we naast procesbegeleiding bekend met verschillende opleidingen voor hypnotherapie, psychotherapie, psychodynamische therapie, energetische therapie/coaching, (life- of lichaamsgerichte) coaching.
In het kader van je opleiding kun je als student voor leerbegeleiding, -therapie of -coaching dan ook bij Full Circle Instituut terecht.