Inhoud Cosmic Light Energy™ – Basis

Cosmic Light Energy™ is een vijfdaagse basiscursus waarin je bewustzijnsontwikkeling geactiveerd wordt en je leert werken, helen en transformeren met deze nieuwe energie die direct uit de Bron (van Al Dat Is*) voortkomt.

De vijfdaagse cursus is opgebouwd uit:

  • Stappen in BewustZijn – een voorbereiding op het werken met energie en activering van je bewustzijnsontwikkeling;
  • Werken met Cosmic Light Energy™ (3 dagen) – hier leer je de basistechnieken voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (heling)technieken, waarbij intenties en het werken met velden belangrijke onderdelen zijn.

De eerste twee dagen zijn gericht op het stapsgewijs vergroten van je bewustzijn en op het meer in je lichaam brengen van je bewustzijn. Zielsintegratie, Hoger Zelf integratie en het activeren van je originele blauwdruk van heelheid zijn hier onderdeel van. Het brengt je bewuster in contact met je eigen veld van mogelijkheden, je potentieel en is gericht op persoonlijke groei en bewustwording.

Je leert hoe je zelf je zielsintegratie kunt verhogen en je Hoger Zelf kunt activeren om zo meer toegang te krijgen tot een hogere laag van bewustzijn. Dit alles gericht op het vergroten van je bewustzijn en bewustwording: het Bewust Zijn in je Lichaam. En dit bewuster zijn in je lichaam zal je functioneren in het dagelijkse leven op een positieve manier beïnvloeden.

De hierop volgende 3 dagen wordt vervolgens met twee activaties je helende vermogen in je geactiveerd. In je wordt dat wat altijd al aanwezig was en is wakker gemaakt, zodat je het bewust kunt gebruiken.
Er is dus geen sprake meer van initiaties zoals bij Reiki, Seichem en andere healing-methoden.
Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij bewustwording, intenties en het werken met velden een belangrijk onderdeel vormen.

Naast de activaties zijn deze dagen gericht op het aanleren van een goede aarding, het voelen, neerzetten van en werken met je eigen energieveld, het werken met intenties en helingtechnieken voor jezelf en anderen.

Je vermogen met de energie te kunnen werken en de effectiviteit neemt toe naarmate je bewustzijn zich verder ontwikkelt én door de intensiteit en frequentie waarmee je met de Cosmic Light Energy™ werkt. Naast training en bewustwording speelt ‘doen’ dus een belangrijke rol in wat je met deze energie kunt bereiken.

Het is mogelijk na het volgen van de cursus ‘Stappen in BewustZijn’ in te stromen in de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’. Je doet dan mee met de laatste 3 dagen van de basiscursus. Neem hiervoor contact op met Janet Reuvekamp.
(De investering komt wel iets hoger uit dan wanneer je je direct aanmeldt voor de volledige cursus Cosmic Light Energy™ – Basis.)

De cursusgroep bestaat uit maximaal 10 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.

Momenteel wordt er gewerkt met een beperkter aantal deelnemers en conform de richtlijnen van de overheid.

Binnen de Cosmic Light Academy is bewust gekozen voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

De cursus bestaat uit 5 dagen van 10.00 – ca. 17.00 uur.

Programma

  • vr 23/4 + za 24/4 + vr 7/5 + za 8/5 + zo 9/5

Andere data op aanvraag.

Particulieren
Investering in jezelf: € 750,= (incl. syllabus én het boek ‘Over levens …’)

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
Op aanvraag.

Cosmic Light Academy

De cursussen Cosmic Light Energy™ zijn onderdeel van de Cosmic Light Academy en worden gefaciliteerd door Full Circle instituut.
Je wordt naar de correcte pagina doorgeleid.

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.