Inhoud Cosmic Light Energy™ – Basis – instroom

Indien je ‘Stappen in BewustZijn’ bij Sattva hebt gevolgd en wilt instromen in de cursus ‘Cosmic Light Energy-Basis dan kan dit!

Je volgt de laatste 3 dagen van de basiscursus en behaalt het certificaat ‘Cosmic Light Energy-Basis’.

Tijdens de instroomcursus wordt je bewustzijnsontwikkeling verder geactiveerd en leer je werken en helen met Cosmic Light Energy.

Het is een cursus waarin je de basis leert voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (heling)technieken, waarbij intenties en het werken met velden belangrijke onderdelen zijn.

Cosmic Light Energy™ – Basis is een vijfdaagse basiscursus waarin je bewustzijnsontwikkeling geactiveerd wordt en je leert werken, helen en transformeren met deze nieuwe energie die direct uit de Bron (van Al Dat Is*) voortkomt.

De driedaagse instroomcursus:

Werken met Cosmic Light Energy™ (3 dagen) – hier leer je de basistechnieken voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (heling)technieken, waarbij intenties en het werken met velden belangrijke onderdelen zijn.

Tijdens de 3 dagen wordt met twee activaties je helende vermogen in je geactiveerd. In je wordt dat wat altijd al aanwezig was en is wakker gemaakt, zodat je het bewust kunt gebruiken.
Er is dus geen sprake meer van initiaties zoals bij Reiki, Seichem en andere healing-methoden.
Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij bewustwording, intenties en het werken met velden een belangrijk onderdeel vormen.

Naast de activaties zijn deze dagen gericht op het aanleren van een goede aarding, het voelen, neerzetten van en werken met je eigen energieveld, het werken met intenties en helingtechnieken voor jezelf en anderen.

Je vermogen met de energie te kunnen werken en de effectiviteit neemt toe naarmate je bewustzijn zich verder ontwikkelt én door de intensiteit en frequentie waarmee je met de Cosmic Light Energy™ werkt. Naast training en bewustwording speelt ‘doen’ dus een belangrijke rol in wat je met deze energie kunt bereiken.

De cursusgroep bestaat uit maximaal 10 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.
Momenteel wordt er gewerkt met een beperkter aantal deelnemers en conform de richtlijnen van de overheid.

Binnen de Cosmic Light Academy is bewust gekozen voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

De cursus bestaat uit 3 dagen van 10.00 – ca. 17.00 uur.

Programma

  • vr 7/5 + za 8/5 + zo 9/5

Andere data op aanvraag.

Particulieren
Investering in jezelf: € 500,= (incl. syllabus én het boek ‘Over levens …’)

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
Op aanvraag.

Cosmic Light Academy

De cursussen Cosmic Light Energy™ zijn onderdeel van de Cosmic Light Academy en worden gefaciliteerd door Full Circle instituut.
Je wordt naar de correcte pagina doorgeleid.

Algemene voorwaarden

Op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van Full Circle Instituut, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie zijn de ‘Algemene voorwaarden Full Circle Instituut – Opleidingen’ van toepassing.