De kracht van goed werkgeverschap

 ZOETERMEER – De verantwoordelijkheid voor u als werkgever neemt in deze tijd alleen maar toe. Het is dan ook belangrijk een goed werkklimaat te bieden voor uw werknemers. Want alleen dan heeft uw bedrijf kans van slagen in deze markt.

Een gesprek met Janet Reuvekamp, de vrouw achter Full Circle Instituut.
“Juist in deze tijd wordt door bedrijven de nadruk gelegd op het binnenhalen en vasthouden van klanten. Uiteraard belangrijk voor het bestaansrecht in de markt. Maar met een goed product en alleen aandacht voor de klant is een organisatie er nog niet. Want als het intern voor de werknemers niet goed is geregeld dan loopt een organisatie een hoog en onnodig risico. Door ook aandacht te hebben voor de medewerkers – de pijlers van een organisatie – kan een bedrijf of organisatie er voor zorgen dat een sterke positie in de markt wordt gehandhaafd of zelfs verbeterd.

Medewerkers hebben aandacht en begeleiding nodig, zowel proactief als reactief.
Als de werkgever alert is en tijdig ingrijpt kan dit de werksfeer, de daadkracht van een organisatie ten goede komen. Daarnaast kan verzuim, vertrek en re-integratie van medewerkers tot een minimum worden beperkt. Dit zorgt intern voor stabiliteit en rust en daarmee voor een betere slagkracht in de markt.”

Wat heeft Full Circle Instituut te bieden?

“Full Circle Instituut heeft een specifiek onderdeel dat zich op het bedrijfsleven richt. Wij zijn hierbij vooral werkzaam binnen het midden en kleinbedrijf maar ondersteunen ook zelfstandig ondernemers of bijvoorbeeld leidinggevenden en specifieke onderdelen van grotere organisaties.

Wij bieden hiervoor brede ondersteuningsmogelijkheden, onder andere op het gebied van communicatie, ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding, heroriëntatie dan wel carrièreplanning, werkorganisatie, stressmanagement, persoonlijke ontwikkeling of veranderingsprocessen.

Dit doen wij in de vorm van advies, consultancy en procesbegeleiding. Procesbegeleiding kan bestaan uit (maatwerk)trainingen/-workshops, retraites en intensives of (life)coaching dan wel therapie.

Uitgangspunt binnen onze benadering is dat iedere situatie en iedere persoon uniek is, wij bieden daarom altijd maatwerk.”

Wat is de meerwaarde voor een organisatie?

Wanneer tijdig wordt onderkend of een medewerker specifieke ondersteuning nodig heeft op welk gebied dan ook en hierop ingespeeld wordt, dan kan dit een groot voordeel opleveren voor een werkgever. Want hierdoor kan uitval, desinteresse of prestatievermindering of ongewenst vertrek voorkomen worden.

Een tevreden en gezonde werknemer die zich door de werkgever gesteund voelt, heeft voor een bedrijf alleen maar voordelen en zal het bedrijfsresultaat in positieve zin beïnvloeden. Een optimaal bedrijfsklimaat is dan ook in het belang van alle betrokkenen.

Hoe kleiner een organisatie des te belangrijker is goede ondersteuning van buitenaf, een ondersteuning die wij bieden.

Aarzel niet contact met ons op te nemen, zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken.”

Geïnteresseerd in diensten van Full Circle Instituut?

Bekijk dan de uitgebreide informatie op de site van Full Circle Intsituut.

Dit artikel is geplaatst op Dichtbij.nl op 21 januari 2014