Uitzuiveren – Tijd voor keuzes vanuit je hart

– april 2014 –

Sinds eind 2012 zijn we in een nieuwe energie terecht gekomen. De energie van het hart. Dit vraagt van ons meer bewust te leven en keuzes te maken vanuit het harts- en zielsbewustzijn.
Deze omschakeling zet momenteel door en velen gaan door een periode van verandering heen. Stond het afgelopen jaar vooral nog in het teken van een onrustige soms zelfs chaotisch voelende verandering. Dit jaar komen we in een wat rustiger vaarwater, omdat de nieuwe energie haar ritme begint op te pakken. Beter gezegd: wij gaan (meer) aan de nieuwe energie wennen.
Het betekent wel dat de volgende stap merkbaar wordt en is: het is tijd voor uitzuiveren, tijd voor keuzes gebaseerd op harts- en zielsbewustzijn.

Uitzuiveren. Wat betekent dit nu eigenlijk. Zuiveren staat voor reinigen. Uitzuiveren gaat een stap verder. Dit betekent dat je je hele leven onder de loep neemt en gaat voelen en bepalen vanuit je hart wat er nog wel en wat niet meer bij je past. Wat resoneert er op dit moment met jouw hart. Wat mag worden afgerond, losgelaten en wat mag er aan de vrijgekomen ruimte in je leven worden toegevoegd.
Het is dus tijd te kijken, te voelen vanuit je hart wat op dit moment nog passend is voor je en wat in liefde losgelaten mag worden.
Je wordt teruggefloten naar en door jezelf, je ziel roept je ‘terug’. Een uitnodiging opnieuw te kijken naar jezelf en je leven. Hoe wil jij gaan leven vanuit je hart. Het is tijd opnieuw vorm te gaan geven aan je leven. Op het gebied van levensstijl (lifestyle) en lifedesign. En niet alleen op privégebied, nee ook op werkgebied en maatschappelijk gebied.

Maar hoe merk je nu dat dit voor jou aan de orde is. Dit kan gebeuren doordat het een tijdje wat minder gaat om je heen, dingen voelen niet meer kloppend of je hebt het gevoel in cirkeltjes te blijven ronddraaien. Omstandigheden veranderen, je energie loopt weg, je zit niet lekker in je vel, je loopt tegen je grenzen aan, je loopt mentaal dan wel emotioneel tegen jezelf aan of bijvoorbeeld de vreugde in het leven dat je leidt vermindert. Maar het kan ook zijn dat de energiewerking van dit moment een fysieke belemmering op je pad brengt. Je lichaam is dan het instrument van je ziel om jou duidelijk te maken dat het tijd is pas op de plaats te maken.
In alle gevallen vraagt je ziel je dan letterlijk rust te nemen om eventueel te herstellen maar vooral ook om te doorvoelen wat voor jou nog kloppend is en wat niet meer. Wat hoort nog bij je, wat past nog in je leven en wat is voorbij. En niet te vergeten wat mag er daarna nieuw worden toegevoegd.
Belangrijk is dat op welke manier het zich ook aandient, je jezelf niet veroordeelt, maar juist omarmt en vanuit je hart, vanuit liefde naar jezelf, naar je leven gaat kijken. Dat je gaat kijken en voelen wat voor jou de juiste volgende stap is. Het is tijd voor bezinning. Neem hiervoor je tijd en ruimte, plan dit zo nodig.

En waar kijk je dan naar? Het kan te maken hebben met je werk op zich, is het bijvoorbeeld tijd werk te gaan doen in een andere richting of binnen je huidige werk veranderingen aan te brengen. Wat klopt er wel en niet in de relatie met jezelf, binnen je relaties, je leefomstandigheden of je leefstijl. Past je indeling van je vrije tijd nog bij je, past je voedingsstijl nog bij je of heb je behoefte aan een andere manier. Past je weekindeling, je ritme nog bij je. Welke verlangens en dromen heb je aan de kant gezet of uitgesteld en is het nu tijd om deze op te gaan pakken. Past hoe je op dit moment door het leven gaat met alle eventuele bijbehorende stressfactoren nog bij je. Past dit alles bij hoe jij vanuit je harts- en zielsbewustzijn zou willen leven. Resoneert alles nog vanuit je hartsgevoel. Of is het tijd veranderingen aan te brengen, is het tijd voor de volgende stap op je ontwikkelingspad.

Bij mijzelf, om mij heen, in mijn praktijk en tijdens mijn trainingen zie ik op dit moment dat steeds meer mensen stapsgewijs veranderingen in hun leven (willen) aanbrengen en hierbij waar nodig ook ondersteuning zoeken. In mijn praktijk en tijdens de verschillende trainingen krijg ik hier veel vragen over of pakken we dit juist specifiek aan.
Veranderingen kunnen stapsgewijs aangebracht worden, maar soms zijn er ook hele drastische beslissingen te nemen. Het laatste zorgt dan voor een grote omschakeling in je leven. Ook hierbij begeleid ik momenteel veel mensen.
Maar of het nu stapsgewijs kan of dat er drastische veranderingen – al dan niet vrijwillig – aangegaan dienen te worden, het brengt je als persoon een stuk verder op je ontwikkelingspad. Wanneer jij bereidt bent het aan te gaan.

Het hoort allemaal bij de tijd van nu. Uitzuiveren. Alles in je leven onder de loep nemen, herzien en opnieuw indelen waar nodig. Alle ballast vrij maken en opruimen. Dat wat klaar is mag in liefde losgelaten worden, zodat er ruimte komt vanuit je hart om de toekomst tegemoet te treden en dat in je leven toe te voegen wat daar nu in past. Dat wat met je hart resoneert. Het zijn keuzes die je vanuit je hart hebt te maken.

Uitzuiveren betekent dus ook ruimte vrij maken voor nieuwe dingen en personen, voor dat wat nu bij jou past. En dit alles vervolgens in te passen in je leven en levensstijl.
En soms word je dus letterlijk gevraagd hiervoor even pas op de plaats te maken. Gun jezelf deze ruimte en gebruik de tijd die je in welke vorm dan ook aangereikt krijgt of die je hiervoor vrij maakt, om bij jezelf naar binnen te kijken en te voelen. Om uit te zuiveren, om te kijken wat vanuit jou hart nog passend is, wat niet meer past en losgelaten mag worden in liefde en wat er in liefde bij mag komen. Zodat je vanuit liefde met en voor jezelf verder mag en kunt.
Lifestyle en lifedesign vanuit het hart op zoek, op onderzoek in en met jezelf.
Een bewustwordings- en bewustzijnsontwikkelingsproces.
Maar uiteraard: de keuze is aan jou!

We gaan steeds verder in het nieuwe tijdsbewustzijn, de nieuwe tijdsenergie met alles wat daar bij hoort. Verzet ertegen helpt niet, het maakt je pad eerder zwaarder. Ga zoveel mogelijk mee met de stroom en vraag zo nodig hulp in de vorm van individuele begeleiding of door trainingen te volgen.
Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden en vormen.

Sattva en Full Circle Instituut bieden procesbegeleiding bij de ontwikkelingen die we als mens doormaken. Deze zijn immers inherent aan het toenemende energiepeil, het verhoogde trillingsniveau op aarde. Je kunt hiervoor individueel terecht (procesbegeleiding in de vorm van therapie of coaching) of middels de cursussen, intensives, retraites en workshops die wij aanbieden. In principe zijn al onze trainingen vanuit hun eigen specifieke benadering geschikt om je eigen proces aan te gaan. Bijvoorbeeld bewustwording van processen die in je plaatsvinden, gebeurtenissen een plek geven, traumaverwerking, opruimen van oude ballast, loslaten van dat wat niet meer bij je past, lifestyle en lifedesign, ontdekken wat je doel is hier op aarde, zingeving, energetisch werken, toegang krijgen tot een groter veld van informatie, (spiritueel) groeien en ontwikkelen. Het hoort allemaal bij de stap naar een hogere trillingsfrequentie, naar een hoger bewustzijn.
En wij doen dit vanuit een ‘down to earth’ werkwijze, met beide voeten op de grond.

In licht en liefde van hart tot hart,
Janet Reuvekamp