Chaos – In het oog van de storm

– augustus 2011 –

Afgelopen seizoen kon je in de nieuwsbrief al lezen over het naderen van jaar 2012 en wat dat betekent voor ons als mens en voor de aarde. Het volledige artikel ‘2012’ kun je nog steeds nalezen op de internetsites van Sattva en Full Circle Instituut..

Zoals aangegeven in het artikel ‘2012’ is er al een aantal jaren een sterke ontwikkeling in energie en bewustzijn. Op 21 december 2012 komen we – volgens de Maya kalender – aan het einde van een tijdsperiode. Er zal dan evolutionair een stap worden gemaakt. Dit houdt in dat de trillingsfrequentie – de energie – van de aarde en daarmee ook van iedereen die op deze planeet leeft, wordt verhoogd. Dit gebeurd echter niet in één keer, het is een proces dat al geruime tijd gaande is en dat ook na 2012 nog doorloopt.
Naarmate we 21 december 2012 naderen neemt de trillingsfrequentie dus steeds verder toe. Het lijkt of de tijd steeds sneller gaat, maar wij zijn het die sneller gaan. 
Onderstaand ga ik in op de huidige ontwikkelingen in de wereld, de veranderingen in de energie – trillingsfrequentie – en wat dat met je kan doen.

Het is duidelijk dat we steeds dichter bij het omslagpunt in 2012 komen. Dit jaar is dit goed merkbaar in de steeds toenemende chaos om je heen en vaak ook in jezelf. Alles wat niet klopt, wat getransformeerd mag worden, wordt zichtbaar. Processen verlopen in een hoog tempo. Kijk alleen maar naar de gebeurtenissen in de Arabische landen en meer recentelijk ook in Europa en de Verenigde Staten. De economie en financiële markt staat meer en meer onder druk. Ook ontsporingen van eenlingen zoals in Alphen aan de Rijn en Noorwegen, maar ook van groepen als in Engeland zijn hiervan een onderdeel. Deze zaken worden als bedreigend en negatief ervaren. Maar hoe erg en triest het ook is wat er plaatsvindt, toch zijn er positieve effecten te benoemen omdat het mensen en landen ook samenbrengt, vrijheid en saamhorigheid meer bij elkaar komen, onderdrukking van mensen en hun rechten steeds meer zelf onder druk komt te staan en de wil een betere toekomst te creëren door nieuwe wegen in te slaan toeneemt – al dan niet noodgedwongen door ontstane situaties -.

De wereld zit in een periode van zuivering. Dit is dus zichtbaar op vele vlakken. Ook het weer is hier onderdeel van. Opvallend is de natte zomer in Nederland, maar ook op vele andere plaatsten. De hoeveelheid water die naar beneden komt en is gekomen in de afgelopen periode ligt een stuk hoger dan normaal. Vanuit een energetisch oogpunt bekeken is water gekoppeld aan de emotie en zorgt het voor zuivering daarvan. Dit betekent dus dat de emotionele ballast op vele plekken wordt uitgezuiverd en Nederland is daar een onderdeel van. Want niet alleen mensen en dieren kunnen emotionele ballast bij zich dragen. Emotionele ballast is ook voelbaar in en om huizen, bossen, streken, landen. Door deze zuivering kan de trillingsfrequentie, het energiepeil van betreffende plekken en daarmee van de aarde in haar geheel verder omhoog

Ja, de chaos in de wereld neemt toe en hoe blijf je dan zelf in je rust en goed functioneren. Hoe blijf of kom je in het oog van de storm als de wereld om je heen steeds chaotischer lijkt te worden?
Het oog van de storm is een plek van stilte en rust, noem het een plek van gewaarzijn, van bezinning. Een plek in jezelf van waaruit je vanuit je kracht de chaos kan waarnemen en benaderen zonder dat je er zelf volledig door wordt overgenomen en in je angst terecht komt.
De veranderingen en trillings-/energieverhogingen zullen je hoe dan ook beïnvloeden. – Wat dit allemaal kan inhouden kun je teruglezen in het artikel 2012. –
Duidelijk mag zijn dat het aan jou is wat je ermee doet. Vecht je ertegen, steek je je hoofd in het zand of neem je je verantwoordelijkheid en ga je het aan met jezelf en je omgeving. Wil je leven vanuit angst of vanuit vertrouwen en liefde. Wil je leven vanuit je hart.
Door goed naar jezelf te luisteren, te reflecteren op wat er met je gebeurd en hoe je dus met alles wat er om je heen en met je gebeurd omgaat, kun je de rust in jezelf (her)vinden of bestendigen. Nu lukt dit lang niet altijd alleen en dat is ook niet erg. Er gebeurt namelijk nogal wat.
Door met jezelf aan de slag te gaan, er met anderen over te praten en/of ondersteuning te zoeken in de vorm van professionele begeleiding kun je mee in de snelle veranderingen en ontwikkelingen.

Dit is dan ook het positieve van dit verhaal. Door een hogere trillingsfrequentie leven we vanuit een hoger bewustzijn, beschikken we over meer mogelijkheden en zijn we in staat dingen te creëren die we tot nu toe niet voor mogelijk hielden.

Sattva en Full Circle Instituut bieden ondersteuning bij de ontwikkelingen die we als mens doormaken. Deze zijn immers inherent aan het toenemende energiepeil, het verhoogde trillingsniveau op aarde. Je kunt hiervoor individueel terecht (procesbegeleiding in de vorm van therapie of coaching) of middels de cursussen, intensives, retraites en workshops die wij aanbieden. In principe zijn al onze trainingen vanuit hun eigen specifieke benadering geschikt om je eigen proces aan te gaan. Bijvoorbeeld bewustwording van processen die in je plaatsvinden, gebeurtenissen een plek geven, opruimen van oude ballast, loslaten van dat wat niet meer bij je past, ontdekken wat jou doel is hier op aarde, zingeving, toegang krijgen tot een groter veld van informatie, (spiritueel) groeien en ontwikkelen. Het hoort allemaal bij de stap naar een hogere trillingsfrequentie, naar een hoger bewustzijn.

En wij doen dit vanuit een ‘down to earth’ werkwijze, met beide voeten op de grond.

In licht en liefde van hart tot hart,
Janet Reuvekamp