Cosmic Light Energy Frequency Special
‘Atlantis-Avalon-Cosmic Light Connection’

De krachten van weleer en van de nieuwe tijd worden in deze frequency samengebracht en verbonden. Een heilige kracht, een neerzettende kracht, een manifestatieve kracht. De drie-eenheid – trinity – is gevormd.

De energie van de Atlantis-Avalon-Cosmic Light Connection aard je diep in Moeder Aarde en richt je op, een neerzettende energie. Verbindingen met andere levens in de tijden van Atlantis en Avalon worden geactiveerd en verbonden in je huidige leven met de Cosmic Light Energy.
Kennis van de tijden van weleer komt ter beschikking, wordt wakker gemaakt. De energie brengt je terug, zet je terug in je centrum en vanuit de aarding met Moeder Aarde verbindt ze je met de heilige energie van de sacrale rituelen van Atlantis en Avalon. Verbinding met het priester(es)schap in jezelf.
Creëert je eigen heilige ruimte om je heen. Geeft ruimte voor bezinning, reflectie, meditatie, voor ‘Zijn’. Vrede en onvoorwaardelijke liefde is in en om je. Geeft een gevoel van zachtheid en gedragen worden.
Zorgt voor zachte heling.

Je kunt op verschillende manieren met de frequencies werken. Door bij je te dragen, vast te houden, in te nemen of op je lichaam te druppelen.