Cosmic Light Energy Frequency 11 – Divine Motherlove

De frequency Divine Motherlove geeft zachtheid, ontspanning en vertrouwen. Ze werkt helend. Is ondersteunend en helend voor wie een moeder mist of heeft gemist. De frequency draagt je, laat je leunen en zet je vervolgens volledig in je kracht op eigen benen.
Opent je hart voor het ontvangen en geven van liefde. Laat je verder kijken dan de buitenkant en voorbij gedrag.

Je kunt op verschillende manieren met de frequencies werken. Door bij je te dragen, vast te houden, in te nemen of op je lichaam te druppelen.