Covid-19

Protocol Veilig in de praktijk

De Covid-19 maatregelen zijn grotendeels opgeheven. Dit betekent dat Cosmic Light Academy bij afspraken en trainingen in principe géén maatregelen meer hanteert.

Daar er nog steeds Covid-19 heerst en ik binnen Cosmic Light Academy ook te maken heb met kwetsbare cliënten, wordt het triageformulier nog wel gebruikt. Dit formulier krijg je per WhatsApp krijg je voorafgaand aan een consult of training toegestuurd.
Het betreft onderstaande informatie

Indien je een van de vragen met JA beantwoord, neem dan even contact op om te bespreken of/hoe het consult of de training kan doorgaan. De afspraak voor een consult kan dan wel online doorgaan.
(Gedurende deze periode zullen bij annulering bij één van de onderstaande redenen geen kosten in rekening worden gebracht indien binnen 48 uur voorafgaand aan het consult wordt geannuleerd).

  • Heb je nu Covid-19?
  • Heb je nu huisgenoten met Covid-19?
  • Heb je een of meerdere van de volgende verschijnselen?:
    (Neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen // koorts (38 graden of hoger) // kortademigheid of benauwdheid
  • Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen?
  • Ben je in thuisisolatie?
  • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 5 dagen corona vastgesteld?
  • Heb je in de afgelopen 5 dagen contact gehad met iemand waarbij Corona is vastgesteld?

Bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan een consult/training zullen bovenstaande vragen worden gesteld en eventueel aangevuld met extra vragen. Zo is te bepalen of en op welke wijze een consult/training kan plaatsvinden.

Wil je afspreken of heb je een vraag, dan hoor ik dat graag.

Je bent van harte welkom.

* Zo nodig wordt bovenstaand protocol aangepast aan veranderende richtlijnen.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naar toe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Versie 3.0 d.d. april 2022