Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™ – Modulair – Praktische informatie opleiding

Investering in jezelf en in je toekomst

De opleidingen ‘Energetisch en Lichaamsgericht Basis-Practitioner CLE™’ (Modulair), ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ (Modulair) en ‘Energetisch en Transformatief Procesbegeleider CLE™’ zijn bestemd voor mensen uit verschillende achtergronden en vakgebieden die op een hoog niveau willen helen en werken met energie en/of op zoek zijn naar verdieping en bewustwording, een nieuwe uitdaging en/of verandering van beroepsinvulling.
Voor deelname aan de opleidingen wordt geen therapeutische/coachings of psychologische voorkennis vereist.

De opleidingen hebben eenzelfde opzet en inrichting qua studiebelasting en investering.

De tweejarige opleiding (modulair twee- tot drie jaar) tot ‘Energetisch en Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™’ vormt de basis voor de andere opleidingen.
Hierdoor is het mogelijk met een vervolgjaar (modulair max. 1,5 jaar) het diploma ‘Cosmic Light Energy™ Practitioner’ te behalen. En daarna kan met een topjaar ook het diploma ‘Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™’ worden behaald.

Studiebelasting Modulaire opleiding

Studiebelasting
Modules3 modules bestaande uit verschillende lesblokken; elke module wordt afgerond met een tentamen-/examendag (praktisch en theoretisch)
Lescontactdagen56 dagen en 6 avonden inclusief 2x meerdaagse, supervisie, tentamens en examens
Studie-/intervisiegroep2 – 3 dagdelen per maand – (oefenen technieken, uitwisseling kennis/ervaringen, uitwerken verslagen van sessies)
ZelfstudieSyllabus, hand-outs, verplichte literatuur en visueel materiaal incl. voorberei­ding tentamens en examens
Moduleverslag/ModuleopdrachtenVast aantal verslagen van gegeven sessies per module / uitwerken van opdrachten per module
ScriptieElke module maak je een persoonlijk verslag van je eigen groeiproces én maak je twee boekverslagen
LeersessiesElke module volg je leersessies bij een ervaren therapeut/coach (door de opleiding aangewezen) – Module I: 4 sessies / Module II: 3 sessies / Module III: 1 sessie
Lestijden10.00 – 17.00/18.00
AanwezigheidDe aanwezigheid bij lesdagen is 100% (je mag maximaal 2 lesdagen missen; deze dienen ingehaald te worden) én de actieve deelname aan de studie-/intervisiegroep is minimaal 80%
StudiebelastingCa. 10 uur per week

SBU / ECTS

SBU = studiebelastingsuur
ECTS = European Credit Transfer System
28 SBU = 1 ECTS

De tweejarige opleiding Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™ Modulair heeft een totale studiebelasting van 2590 SBU dan wel 93 ECTS.
Het is mogelijk na deze opleiding een vervolgjaar te volgen om zo het diploma Cosmic Light Energy Practitioner™’ te behalen.

Financiële investering

Voor je financiële investering krijg je:

 • totaal 56 lescontactdagen en 6 lescontactavonden welke zijn verdeeld in 50 separate lesdagen, 2x een drie­daagse intensive inclusief avondprogramma en overnachting op locatie, 1 separate lesavond en 1 afrondingsavond
 • supervisie conform het lesprogramma
 • scriptie- en algehele begeleiding / individuele mentorbegeleiding
 • syllabus, diverse werkmaterialen
 • gebruik van Cosmic Light Energy Frequencies tijdens de sessies op de lesdagen
 • tentamen-/examen­kosten
  (voor een hertentamen/herexamen worden kosten in rekening gebracht)
 • tijdens de separate lesdagen: koffie/thee
 • tijdens de driedaagse intensive: koffie/thee, 2 overnachtingen incl. ontbijt, 3 lunches en 2 diners (consumpties buiten het lesprogramma en een eventuele voorovernachting zijn voor eigen rekening)


Overige kosten per jaar:

 • boeken en audiovisueel materiaal
 • diverse werkmaterialen
 • leersessies

Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™ – Modulair

 Financiële investering bij locatie ZoetermeerModule IModule IIModule IIITotaal
Collegegeld incl. verblijfskosten
meerdaagse, (scriptie)begeleiding,
supervisies, syllabi , boek ‘Over levens …’, werkmateriaal e.d. – bij betaling in één keer (incl. korting)
3.4753.7503.12510.350
Boeken c.a.200200200600
Leersessies ca.5504001501.100
Georganiseerde intervisie-/oefenochtend (incl. korting) ca.275275275825
12.875

* De bovengenoemde bedragen betreffen een indicatie van de financiële investering voor de modulaire opleiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

** Op de financiële investering zijn prijsaanpassingen voorbehouden.

Betaling financiële investering

Betaling is per module en kan in één keer of gefaseerd worden voldaan. Wel schrijf je je in voor de gehele opleiding.

Bij inschrijving voor de eerste module geldt een niet retourneerbaar bedrag van € 395,=.
Betaling van het (resterende) bedrag kan per module in één keer (korting over gehele opleiding € 445,=) of gefaseerd worden voldaan. Het volledige/resterende bedrag of het eerste termijnbedrag voor een module dient één maand voor aanvang van het de module te zijn voldaan.
Wanneer je van termijnbetaling gebruik wilt maken, geef je dit aan bij je aanmelding. Je krijgt dan nadere informatie.

Erkenning en Belastingaftrek

Wij zijn bezig met de erkenning van het instituut en de opleidingen, zodat onder meer aansluiting bij een beroepsvereniging mogelijk wordt en vrijstelling van BTW wordt verkregen.
Zodra wij de erkenning van CRKBO verkrijgen, zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW. Tot die tijd zijn de vermelde investeringen van de opleidingen incl. BTW – het Instituut neemt hiermee de inkomstenderving voor haar rekening. De BTW wordt om deze redenen niet gespecificeerd weergegeven op de factuur.

Daar het een beroepsopleiding betreft kunnen de financiële investeringen betreffende de opleiding eventueel worden opgevoerd als scholingskosten. Dit geldt voor zowel particulieren als ondernemers.
Raadpleeg voor nadere de informatie de belastingdienst of je belastingadviseur/ boekhouder.